2016-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművész-tanár mesterképzési szakán is diplomát szereztem.

A tanítás mindig is közel állt hozzám. Művészeti tanulmányaim során több felkérést is kaptam rajzi előkészítők tartására. Az, hogy elősegíthetem mások fejlődését, megoszthatom a tudásomat, ösztönzőleg hatott. Azóta is adok felkészítő órákat, tanácsadást művészeti középiskolába felvételizőknek, vagy már ott tanulóknak, valamint művészeti főiskolára, egyetemre készülőknek. Vállalok egyéni vagy csoportos rajzoktatást és szakkörök tartását is.

Nagyon fontosnak tartom a kreativitás felismerését és fejlesztésének segítését már gyermekkorban.  Ehhez nélkülözhetetlen, hogy olyan kezdeti művészeti nevelésben vegyen részt már egy kisiskolás is, ami egyrészt engedi szabad kibontakozását, másrészt olyan feladatokkal állítja szembe, amin keresztül megszeretteti vele a művészetet.

Rendelkezem tapasztalattal tárlatvezetői feladatokat illetően is, melyet egyetemi éveim alatt, a Magyar Nemzeti Galériában töltött önkéntes tevékenységem során szereztem. Diák- és felnőtt csoportoknak egyaránt tartottam vezetéseket, ötvözve a kiállított művek művészeti, történeti és politikai hátterét a festéstechnikailag, és restaurátori szemmel érdekesnek tartott momentumokkal, szem előtt tartva a célközönség korosztályát, érdeklődési területét.

A művészeti nevelés nélkülözhetetlen elemének tartom a múzeumi környezet által kínált oktatási-nevelési lehetőségeket, a sokszínűséget, az interaktivitást, a folyamatos fejlesztést, újítást, modern korunk lehetőségeinek kiaknázását és bevonását a tanításba, az egyes művészeti ágak összekapcsolását, az oktatás minél izgalmasabbá, változatosabbá tételét. Szorgalmazandónak tartom a pályázatokon, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon, alkotótáborokban való részvételre ösztönzést. Ezen eseményeken kitágul a művészet világa, fejlődik az esztétikai, kritikai érzék, és ösztönző erővel hatnak.

A tudás átadása, a példamutatás, a különleges, az értékes megtalálása felemelő érzés. Olyan támogatást szeretnék nyújtani a művészet iránt érdeklődőknek, ami segíti tehetségük kibontakozását, fejlődésüket, és amire továbbtanulásuk épülhet.