1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnerei átlátható és egyértelmű formában tájékozódjanak arról, hogy milyen személyes adatok és mi alapján kerülnek kezelésre.

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó (a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hutoczkivivien.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem, írja meg nekem, és megválaszolom kérdését.

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A honlapon és Facebook oldalon bemutatott képek, videók, olvasható tartalmak – kivéve a más weboldalakról megosztott, hivatkozással, forrásmegjelöléssel ellátott tartalmak-, Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó tulajdonát képezik.

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az Adatkezelési Tájékoztató letölthető innen: LETÖLTÉS

 

2. Az adatkezelő adatai

Név: Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó

Székhely/Levelezési cím: 2336 Dunavarsány, Széchenyi utca 27.

Nyilvántartási szám: 51551982

Adószám: 68302900-1-33

Telefonszám: +36306230229

E-mail: erdeklodes@hutoczkivivien.hu

 

3. Adatfeldolgozást végeznek továbbá az alábbi, szerződött cégek:

 • 23VNet Kft. – tárhelyszolgáltató (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines e-mail címre érkező e-mailek továbbítása.)
  Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
  Email: info@net23.hu
  Internetes elérhetőség: www.hostit.hu
  Adatkezelési tájékoztató:
 • Facebook oldal:
  Facebook Inc.
  Menlo Park, California, USA
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)
 • Google Analytics:
  Google Inc., Mountain View, California, USA (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

 

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 Technikai adatok

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

4.2. Kapcsolatfelvételi űrlap

A weboldalomon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérek megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem.

4.3. Hozzászólások a Sajtószobában

A Sajtószobában történő hozzászólásoknál meg kell adni a nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a hozzászólásokat az Akismet szolgáltatása szűri. A beérkező hozzászólások célja beszélgetés indítása a sajtószoba bejegyzéseit olvasókkal.

4.4. Facebook oldal

A Facebookon üzemeltetek egy oldalt, melyet az online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából használok, ezért itt is találkozom személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutok.

4.5. Szerződéskötés, Számlázás

Amennyiben a kapcsolatfelvétel után történik szóbeli vagy írásbeli megrendelés, szerződéskötés, vásárlás, a szerződéskötéshez és a teljesítés utáni számlakiállításhoz az alábbi adatokat kérem a vásárlást/megrendelést végző személyektől:

Név

Lakcím

Cégnév (amennyiben cég végzi a vásárlást)

Adószám (cég esetén)

Székhely (cég esetén)

Fizetés módja

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért adatokat a vásárló nem adja át, lehetetlen teljesíteni a megrendelést. Vállalkozásom jogi-, és természetes személyekkel köt szerződést, így személyes adatok is kerülhetnek hozzám, például a vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A vásárláskor létrejövő szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjem, tudnom kell, ki a másik fél, hol érem el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek és a szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

A leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra: tárgyév + 5 év egyéni vállalkozók esetében

4.6. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A weboldalon kihelyeztem egy telefonszámot is. Ha ezen keresztül történik a kapcsolatfelvétel, megismerem a hívó fél telefonszámát és valószínűleg a nevét is. Az ő hozzájárulása alapján kezelem ezeket az adatokat. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, a telefonszámot és a hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.

4.7. Cookie-k (Sütik)

4.7.1 A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Ez a sáv a weboldalon alul található meg. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A sajtószoba bejegyzéseiben elhelyezett beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a látogató számítógépén.

Ha előzőleg cookie-t kapott a látogató a Facebook-tól – van fiókja/felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel.

4.7.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.hutoczkivivien.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.7.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Weboldalam Google Analytics sütiket használ. Célja, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóim a weboldalamat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalam fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók itt érhetők el:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

5. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 • A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a Facebook oldal üzemeltetése, a sütik és vásárlások alkalmával történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei)

 

6. Az adatok tárolásának időtartama

 • Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig (de hat havonta felülvizsgálat)
 • Facebook oldal (név, hozzászólás) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
 • Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozások esetében tárgyév + 5 év. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 6 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 • A www.hutoczkivivien.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.

7. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velem.

8. Adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Adatait kizárólag a megrendelés, kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, vásárlás és számlázás tekintetében használom fel, és csak én, Hutóczki Vivien e. v. férek hozzá. A beérkezett személyes adatokat harmadik félnek nem adom át, nem adom el.

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.2.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

 

9.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Hutóczki Vivien egyéni vállakozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Nem végzek automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

9.9. Visszavonás joga

Adatkezelésem a hozzájáruláson alapszik a következő tevékenységeknél:

 • a weboldal kapcsolati űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
 • Facebook oldal üzemeltetése
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor egyszerűen visszavonja. Facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolását, privát üzenet és hozzászólás esetén törölheti azokat. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteknél, arra kérem, hogy írjon egy e-mailt az erdeklodes@hutoczkivivien.hu e-mail címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

9.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-1391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

10. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Hutóczki Vivien egyéni vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szolgáltatóként fenntartok magamnak minden jogot a teljes weboldal, ill. annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, értékesítése írásos hozzájárulásom és engedélyem nélkül!

 

Dunavarsány, 2018. május 22.